Kind an huus - 1990
Kind an huus - 1990
Ach vader, lieg niet meer - 1987
Ach vader, lieg niet meer - 1987
Eigen aard is goud waard - 1984
Eigen aard is goud waard - 1984
Zo'n heerlijk huisje buiten - 1981
Zo'n heerlijk huisje buiten - 1981
Kontakt met Kootje - 1989
Kontakt met Kootje - 1989
Gesprek met Londen - 1986
Gesprek met Londen - 1986
Dolle Mina's - 1983
Dolle Mina's - 1983
Lieve-vrouwenbedstro - 1988
Lieve-vrouwenbedstro - 1988
De Ringmeester
De Ringmeester
De vervalser - 1982
De vervalser - 1982